A program célja életvezetési és művészeti hagyományok tudatosítása.
2012-ben a tábort a Természetes Életmód Alapítvány területén rendezzük meg.
„Tűz – Szél – Víz, avagy a három törzs játék”
Agostyán, 2012. augusztus 13-19.
KONCEPCIÓ:
A keleti kultúrában ismeretes „három sajátság”, a világ létezőinek állandó tulajdonságai, amelyeken keresztül az „öntermészet valóságjegyei” kifejtik hatásukat.
A létezőben az öntudatlanság, sötétség, összehúzódás alapeleme: a Víz erő.
A mozgékonyság, szenvedély, tevékenység, kiterjedés elve: a Tűz erő.
Az öntudatot, nyugalmat, békét, egyensúlyt testesíti meg: a Szél erő.
A három erő együttesen vannak jelen a létezőkben. A létformák formai megjelenését a bennük uralkodó erő határozza meg, amelyik túlsúlyban van a többihez képest.
Ezt a hármas erőt helyezi a figyelem középpontjába a magyar javas tanítás is: az egyensúlytan. Az egyensúlytan azt a rendszerező elvet foglalja össze, ami meghatározza a módszer irányultságát: a középen maradást. A tanítás a szélsőségmentességgel kijelöli a célt és ismerteti a lehetséges módszereket ennek megvalósításához. Oly módon teszi ezt, hogy az életünkben pillanatról pillanatra megjelenő kibillentő erők mibenlétét szellemi, lelki és testi szinten is meghatározza, és feltárja a köztük lévő összefüggéseket.
A „Tűz – Szél – Víz, avagy a három törzs játék” erre az elképzelésre épül, teret adva a közösen megélhető improvizációs élménynek és gyakorlatnak.
Back to Top